งานค้นคว้าวิจัยของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์จีเฮิร์บ


ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

     คุณหมอสมหมายรู้จักกับ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งทำงานอยู่ในองค์การเภสัชกรรมและ เป็นผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซเกี่ยวกับยาต่อต้านเอดส์ ดร.กฤษณาเห็นว่ายาตำรับนี้น่าจะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติจึงได้นำไปทดลองในสภาองค์กรค้นคว้าองค์การเภสัชกรรม ได้ผลการทดลองคือยาตำรับนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งได้มีการทดลองค้นคว้าเรื่อยมาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของไทย

     ครั้งที่ 1 คุณจิตรา วิวัฒน์วิทย ได้ทำการทดลองตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1992 (หรือปีพ.ศ.2535) ทำการทดลองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการการทดลองโดยสรุปคือ การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดตำรับยานี้ในหนูโกร๋น โดยป้อนน้ำสกัดปริมาณ 2,580 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ติดต่อเป็นเวลา 3 เดือน ไม่พบการเกิดพิษของยาสมุนไพรในหนูโกร๋นทั้งลักษณะภายนอก และการตรวจทางฮีสโตพาโทโลจี (Histopathplogy)

     โดยสรุปยาสมุนไพรตำรับนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเม็งเร็งปากมดลูกที่ได้รับการปลูกถ่ายในหนูโกร๋นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการตอบสนองทางระบบคุ้มกันพบว่ามีการเพิ่มความสามารถของ NK CELLS ต่อการทำลาย cell Lymphoma cells ในหลอดทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต

     ครั้งที่ 2 คุณเพียง ธิโสดา ได้ทำการทดลองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 (หรือ พ.ศ. 2538) ทำการทดลองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการทดลองโดยสรุปว่า สมุนไพรตำรับนี้มีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูโกร๋นที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง โดยกระตุ้นการทำงานของ Natural Cells ในการทำลายเซลล์มะเร็ง Lymphoma Cells ในหลอดทดลองได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

     เมื่อให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกลุ่มสิงห์บุรีด้วยสมุนไพรตำรับนี้นาน 2 สัปดาห์พบว่า ความสามารถ NK Cells ในการทำลายเซลล์เป้าหมายในหลอดทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรตำรับนี้มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของ NK Cells ในการทำลายเซลล์เป้าหมายได้โดยตรง

     ครั้งที่ 3 องค์การเภสัชกรรมให้ทุน ผศ.นพ. ประวิทย์ อัศเสรีนนท์ ทำการค้นคว้า โดยได้ผลสรุปคือสารสกัดสมุนไพร GPO 1986 บ่งชี้ถึงประโยชน์ในการนำสารสกัดดังกล่าวมาใช้ในการรักษาหรือป้องกันการแพร่กระจายของเนื้องอกชนิดไกลโอลาสโตมา (Gliblastoma)

     ผลการทดสอบพิษจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศอินเดีย สรุปไม่มีสารพิษในสมุนไพร

องค์การเภสัชกรรมส่งยาตำรับนี้ไปทดลองเรื่องพิษในสมุนไพร (Toxicity) ที่สถาบันค้นคว้าของประเทศอินเดีย เพื่อทดลองพิษ สรุปว่าไม่พบพิษ เพื่อให้เป็นที่แน่ใจและยอมรับในสากล

     ต่อมามีการทดลองที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นปริญญานิพนธ์ เพื่อการทดลองโดยแยกสารสำคัญแต่ละตัวของสมุนไพร แต่ตัวอย่างทั้งหมดที่ทดลอง สุดท้ายก็ถูกเก็บอยู่ในห้องสมุด ไม่มีการทดลองต่อยอดต่อไป

     ในปีพ.ศ.2542 ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ ขอให้นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ เซ็นมอบสูตรสมุนไพรตำรับนี้ให้กับองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ ได้เซ็นมอบสุตรยาให้กับองค์การเภสัชกรรมโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งที่ตอนนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศสวิตแลนด์ทราบเรื่องยารักษามะเร็ง จึงขอสูตรยาโดยจะแบ่งเปอร์เซนต์ให้ แต่ต้องมอบสูตรยาและตัวยาให้ไปค้นคว้าในต่างประเทศ คุณหมอคิดว่ายาสมุนไพรเป็นของคนไทยควรจะต้องมีการทดลองในปรเทศไทย และต้องมีการพัฒนาอีกต่อไปในวันข้างหน้า
     
     คุณหมอตั้งใจมอบให้กับประเทศโดยเจตนาที่ดี จึงบอกปฏิเสธบริษัทยาต่างประเทศ และมอบสูตรยาให้กับองค์การเภสัชกรรมจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

     ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เป็นเภสัชกรชาวไทยที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเชีย กฤษณาเป็นชาวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาและมารดาเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งคู่ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขเช่นกัน


     กฤษณา ไกรสินธุ์ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสตราห์ไคลด์ และปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร หลังจากจบการศึกษาแล้ว กฤษณาได้กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี ในปี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้ทำงานในองค์การเภสัชกรรมและเป็นผู้ริเริ่มการวิจัยยาต้านเอดส์จนสามารถผลิตยาสามัญชื่อ "ยาเอดส์" ได้เป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา เธอดำรงตำแหน่งสุดท้ายในองค์การเภสัชกรรมคือผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้